Sproglige kompetencer


NÆRVÆR, BERØRING OG MOTIVATION

Nærvær og berøring stimulerer motivation og opmærksomhed og giver barnet større selvbevidsthed og selvtillid

Tidlig én til én kontakt mellem barn og voksen er ekstrem vigtig for at barnet lærer viljestyret opmærksomhed, som er grundlaget for al læring

Den trygge relation indebærer en blanding af nærvær og kærlig autoritet / styring / struktur

Det mentale nærvær + fysisk øjenhøjde giver mere ro og mulighed for koncentration

"Nyere forskning har slået fast, at der er en vigtig sammenhæng mellem sociale, emotionelle og kognitive egenskaber hos barnet og udviklingen af hjernens eksekutive funktioner : tænkning, følelser og motivation, samlet i frontallapperne" (Lone Svinth, ph.d./forsker, forfatter til Nærvær i pædagogisk praksis)


Ideer til at fremme PRODUKTIVT TALESPROG (ordforråd, ords endelser, sætningsopbygning, kunne fortælle historier, udtale o.l.

Dialogisk læsning

Snakke om fokusord og –emner (inden læsning/aktivitet)

Lade børnene legelæse / genfortælle bøger (evt. fortælle om en yndlingsbog)

Linke emner og samtaler til børnenes aktuelle liv/hverdag, finde sproglige brændpunkter, der lokker børnene til at snakke med, fortælle osv.

Inddrage forældrene ved f.eks. at oplyse om hvilke bøger, sange, remser osv. der er blevet brugt den pågældende dag.

Fokusere mindre på udtalen og mere på ordforrådet


STIMULERING AF ORDFORRÅD - eksempler:

Vælge aktiviteter der rammer barnets niveau

Dialogisk læsning og fortælling med ordlege, spørgsmål, fokusord

Oplæsning med pauser, der lokker børnene med til at sige ordene

Gentage, gentage ord og bøjninger i stedet for at korrigere

Legelæse og legeskrive, med samtale

Tegne ord og oplevelser, med efterfølgende samtale

Bruge rimspil og billedlotterier mm.

Lege med kategorier (f.eks. sig alle de ting man skal købe ind til fødselsdag – ”skriv”/tegn en liste)

Snak om ting i ental/flertal, nutid/datid osv.


Ideer til at fremme RECEPTIVT TALESPROG (forståelse af talesprog, samme ords forskellige betydninger i forskellige sammenhænge m.v)

Skabe forforståelse, både i forhold til leg og oplæsning

Sørge for at børnene møder mange forskellige historier og forskellige verdener / bøjninger af ord / formuleringer / problemstillinger / persontyper

Tydelig tale, helst i øjenhøjde

Gribe børnenes nysgerrighed / læringsmotivation og besvare spørgsmål, give mulighed for at uddybe, låne bøger om emnet osv.

Bruge spil / billedlotteri / rimspil osv. til samtale omkring ord og billeder

Lade børnene sanse / tegne / dramatisere ord, så disse forstås og huskes bedre

Fortælle små historier i både nutid, datid og fremtidsform

Forklare ord med flere betydninger, demonstrere eksempler!


Ideer til at fremme LYDLIG OPMÆRKSOMHED (kendskab til bogstavers lyde, rim o.lign.)

Bruge rim og remser

Lege med forlydsrim og udlydsrim. Lade børnene gætte med på rimord / huske ordene. Holde pauser med mulighed for at snakke med.

Pege på ting og sige ordene, finde ord der rimer (næse, bog, øre, bog mm), eller finde ord og navne med udvalgt bogstav(lyd)

Bruge skiftende stemmer og lyde i oplæsningen, overdreven tale, robotsprog og andre sjove stemmer (og ”tungebrækkere” til de større børn)

Sætte rytme, sang og bevægelse på remserne for at understøtte sprogets rytme.

Være tæt på hinanden, se ansigtsudtryk, høre ord og lyde tydeligt.

Bruge alle sanserne i legen med sproget.

(OBS: at barnet kan citere remser er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de forstår rim og har lydlig forståelse)


Ideer til at fremme KOMMUNIKATIVE KOMPETENCER (kunne bruge sproget, overholde turtagning, fastholde et emne osv.)

Italesætte oplevelser, følelser og dagligdags gøremål

Sørge for variation i omgivelser og oplevelser, der giver anledning til nye samtaler, fælles opmærksomhed og udvidelse af sproget

Møde barnet på barnets niveau, med overskuelige udfordringer der egner sig til barnets kompetencer og interesser.

Bruge ”cirkelsnakke /-sang / morgenrunder”

Give plads til spontaniteten (f.eks. ved sprogligt brændpunkt), men bevare autoriteten, styringen og turtagningen

Skabe plads / fysisk rum for legen – og dermed kommunikationen

Fremme den kommunikative forståelse vha. Fagter og grimasser, kropssprog, ”tegn til tale”, samt øjenhøjde og øjenkontakt.

Tænke på os selv som rollemodeller i vores kommunikation med både børn og  andre voksne (”små kopper, store ører”)

Stille spørgsmål der flytter samtalen fra situationsafhængigt til situationsuafhængigt sprog.­


_________________________

Tlf.:60681215  lotte.salling@mail.dk 

CVR 30438744