Bogbeskrivelser

 lottesalling.dk  

Bogpakker øverst. Enkelt-titler nederst. Tryk på bogtitlerne og læs mere om hver bog (bestil via fanebladet "Salg")

Ønsker du at ændre en bogpakke-bog eller at bruge EAN til betaling, kontakt mig på: salling.lotte@gmail.com el. tlf. 60681215

Småbørns-pakken: 689 kr. (fra 1½ år)

Hvem er jeg - alle 5 flapbøger med rimlege om dyr

Stjernestunder eller Ka’ selv, ka’ du?

Krible krable rim

Musen siger MUH

Peter puslespil

Fagter og grimasser

Plakat med grundbevægelser og -sanser

Sprog og bevægelse - Sampak629 kr. 

(ca. 4-7 år)

Rems og hop (med musik og hjemmeside)

Spring sproget frem (med musik)

Alfabet Atlet med plakater (kan erstattes af Tal Atlet) 

Ka’meler grine - dyreremser til dialogisk læsning og leg

Hokus pokus filiyoga (Kan evt. byttes til Lyt til løven)

Stjernestunder - Sampak: 649 kr. 

(ca. 2-5 år)

Stjernestunder - godnatremser med beroligende massage

Yogabørn (eller vælg fx to Hvem er jeg bøger i stedet)

Lyt til løven - yogaremser for børn

Musetrin og troldetramp - massageremser for børn

Fagter og grimasser - remselege der styrker sproget

Samtalepakken: 829 kr.  

(ca. 4-7 år)

Familien Op&Ned, antonymer og synonymer

Opførsel i Fam. Op&Ned

Ka’meler grine - dyreremser til dialogisk læsning og leg

Fra påskeæg til juleskæg - året rundt i rim

Mig og Julle

Mit stamtræ

Sprog og bevægelse med de små: 549 kr.

(ca. 1½-5 år)

Ka’ selv, ka’ du?

Fagter og grimasser - remselege 

Krible krable rim

Spring sproget frem (med musik)

Yogabørn (yogaleg med de allermindste)

Stille stunder - Sampak: 799 kr.

(ca. 4-7 år)

Musetrin og troldetramp - massageremser for børn

Lyt til løven - yogaremser for børn

Hokus pokus filiyoga - remser og små yogaforløb

Stjernestunder - godnatrim m. beroligende massage

Musicarma - mindfulness historier med musik cd

Flere snakkepakker

Legende læring - Sampak789 kr.

(ca. 4-7 år)

Alfabet Atlet - med 2 plakater

Tal Atlet - med plakat

Seje Sally Ingeniør (eller Billy Beck Arkitekt)

Familien Op & Ned - antonymer og synonymer (kan erstattes af Opførsel i Fam. Op&ned)

Ka’meler grine - dyreremser til dialogisk læsning&leg

Dyre-pakken: 659 kr. (fra 1½-6 år)

Hvem er jeg - Smådyr + Natdyr

+ Havdyr  + Husdyr + Vilde dyr

Krible krable rim

Ka’meler grine - dyreremser til dialogisk læsning og leg

Husdyr vendespillet, med spilleplade, kort og remser - til sætningsopbygning og ordforråd

Krop & Følelser-pakken: 599 kr.

(ca. 4-8 år)

Flere snakkepakker - inkl. Hjemmeside-aktiviteter

Snakkepakke-kalender (året rundt med snakkepakker)

Stjernestunder (eller: En fugl i hånden / Lyt til løven /Musetrin og troldetramp)

Musicarma, mindfulness-øvelser med musik

Snakkepakker som ebog, inkl. hjemmeside

Venskabs-pakken: 879 kr.

(ca. 4-8 år)

(bøger der er oplagte til øvelser og samtaler om venskab)

Flere snakkepakker - inkl. Hjemmeside-aktiviteter

Opførsel i Familien Op&Ned

Hokus pokus filiyoga (med samarbejdsøvelser)

Tal Atlet  (eller Alfabet Atlet) med samarbejdsøvelser

Mit og Julle (gode snakke om at tage hensyn)

Lyt til løven

Familie-pakken: 799 kr.

(ca. 3-8 år)

(om familieforhold, opførsel og traditioner)

Familien Op&Ned

Opførsel i Familien Op&Ned

Mit stamtræ

Fra påskeæg til juleskæg - året rundt i rim

Stjernestunder - godnatrim med massage

Ka’ selv, ka’ du?

Indskolings-pakken: 799 kr. 

(ca. 5-8 år)

Tal Atlet (kan erstattes med fx Alfabet Atlet)

Aktive eventyr - til dialogisk læsning

Vilfred og verdens værste vikinger +hjemmeside

Rems og hop med musik og hjemmeside

Jætternes kamp - sagn og myter på rim

Ka’meler grine - dyreremser til dialogisk læsning og leg

Familien Op&Ned - Sampak: 299 kr.

(ca. 5-8 år)

Familien Op & Ned - antonymer og synonymer

Opførsel i Familien Op&Ned


Smådyr, Havdyr, Natdyr - Sampak:

(sampak)185 kr.

(fra 1½-6 år)

Hvem er jeg - Smådyr

Hvem er jeg - Natdyr

Hvem er jeg - Havdyr


Dannelses-pakken: 879 kr.

(ca. 5-8 år)

(om kultur, videnskab og traditioner)

Seje Sally

Billy Beck

Opførsel i Familien Op&Ned

Mit stamtræ

Mig og Julle

Fra påskeæg til juleskæg

Trolde & Jætter - Sampak: 298 kr.

(ca. 5-8 år)

Trolderim

Jætternes kamp

Hvem er jeg - pakken: 295 kr. (fra 1½-6 år)

Hvem er jeg - Smådyr

Hvem er jeg - Natdyr

Hvem er jeg - Havdyr

Hvem er jeg - Husdyr

Hvem er jeg - Vilde dyr

Lyttelur-pakken: 595 kr. 

(ca. 5-8 år) 

Dejlige historier der hjælper børn til at slappe af

Bl.a. Skov-Lur, Rum-Lur, Hav-Lur, Drage-Lur osv.

En pakke fyldt med digitale lydfiler og tekst- og tegnefiler til print. Bestil hele pakken på mail eller se på www.lyttelur.dk ,hvor man også kan lytte til smagsprøver på historierne.

Aktive fortællinger og eventyr - Sampak: 320 kr. 

(ca. 5-8 år)

Aktive eventyr

Aktive fortællinger