Diaglogisk læsning

Dialogisk læsning

(Tilbage)

 

Hovedstrategierne i dialogisk læsning:

(= dialogic reading / interactive reading / 
shared book reading)

Stil spørgsmål og giv sproglige udfordringer, der åbner for dialog og sætningskonstruktioner (tilpasset alder og udvikling)

Giv mest mulig feedback, forklar, støt og informér (undgå at korrigere direkte)

Gør oplæsningen levende, nærværende og glædesfyldt


Før og under læsningen:

Tal med børnene om bogens titel, forside, bagside + forfatter og illustrator. Spørg f.eks. ”hvad tror I, bogen handler om?”

Giv forforståelse for nye, centrale eller svære ord

Snak om udvalgte fokusord og -emner. Stil åbnende hv-spørgsmål og gør børnene til medfortællere.

Skab dialog om tekst og billeder, lyt og vær åben for spørgsmål. Hold pauser, støt, uddyb,  peg, præcisér

Læs tydeligt og levende, med humor, sjove lyde og stemmeskift. Peg på ord og bogstaver undervejs

Ved genlæsninger: spørg hvad børnene kan huske, bed dem genfortælle, udvid /uddyb spørgsmålene til teksten


Efter læsningen:

Snak om bogens ord, emner, følelser & handling

(Fire grundspørgsmål, som kan benyttes (Chambers): 
1. Var der noget du godt kunne lide i bogen?
2. Var der noget du ikke kunne lide ved bogen?
3. Var der noget der undrede dig?
4. Var der noget, du kom til at tænke på som minder om andre bøger og film?  Eller noget du kender fra dit eget liv?)

Læs bogen mindst 3-5 gange inden for en kortere periode

Brug gerne de nye ord og begreber fra bogen i forskellige sammenhænge


Udfordringerne udvikler sprog og tankegang

Barnet udvikler igennem den dialogiske læsning gradvist sit sprog fra et:

situationsafhængigt ”her-og-nu-sprog” til et situationsuafhængigt  ”der-og-da-sprog”.


Den dialogiske læsning supplerer den traditionelle oplæsning med:

Intellektuelle udfordringer

Stimulation af barnets abstrakte tænkning

At øge ordforrådet og gøre det passive ordforråd aktivt, idet barnet træner bl.a. sætningskonstruktioner og udtale

Træning af barnets kompetencer i kommunikation og fortælling

Støtte til børn med særlige sproglige behov

En større fællesskabsoplevelse og øget læseglæde


Læs gerne klassikere, 
men husk de nye bøger.

Nyere børnelitteratur indeholder et moderne sprog samt temaer og problematikker, der er aktuelle, genkendelige og motiverende for børnene. Børns erindring er betinget af de voksnes engagement og verbalisering.


Læring forbundet med følelser og sanseindtryk er det vi husker bedst:

F.eks.

at blive set, hørt og anerkendt,

at deltage aktivt,

at dele følelser og glæde,

at indgå i trygge sociale sammenhænge

at opleve den voksnes nærvær

Spørg til følelser og oplevelser, for at motivere børnene til samtale!(I et amerikansk forsøg med grupper af mødre, der talte med deres små børn om en historie, stillede den ene gruppe meget faktuelle spørgsmål, mens den anden stillede spørgsmål til børnenes følelser og oplevelser. 
Den sidstnævnte form skabte langt mere samtale og var den mest motiverende for børnene.

Kilde: Daniel Stern, Professor i udviklingspsykologi)


I højtlæsningen styrer vi børnenes opmærksomhed mod sproget og skriften. De..

Øver indre billeddannelse og fantasi

Hører det gode, varierede sprog

Oplever en samhørighed / nærhed

Får situationsuafhængigt sprog

Får fokus på skriftsprog via pegning osv.

Får kombineret sproget med skriften..


Jo tidligere fokus på skriftsproget, jo tidligere vil barnet selv gå i gang med læsning og skrivning:

(sprog og skrift præsenteres fra starten som en ”samlet pakke”)

Ideer til at henlede opmærksomheden på skriftsproget kan være:

Peg på ord og bogstaver i oplæsningen

Læs alfabetbøger

Lad barnet ”legelæse” for jer.

Skriv breve, indkøbssedler m.m. sammen

Brug spil med billed- og rimkort m. tekst

Tegn og farvelæg bogstaver og ord

Indret omgivelserne så de appellerer til læsning


+   Sæt bevægelse på skriftsproget:

Hop / tramp navne og ord på bogstaver

Smæk ord og bogstaver med avis/ fluesmækker

Lav kropsbogstaver

Stav til navne og ord med legtøjsbogstaver på gulvet

Tegn og farvelæg bogstaver og ord på et stort gulvmaleri


Læselyst og motivation:

•Via egen entusiasme videregive lysten til læsning

•Leve sig ind i bogens figurer, stemmer, handling, følelser

•Gøre læsningen til en rar, tryg og social oplevelse

•Skabe behagelige og rolige læseomgivelser

•Ikke presse på, men følge glæden og nysgerrigheden

•Lade bogen præsentere følelser og bearbejde konflikter


Husk en bred variation af bøger:

•Variationen giver et bredt indblik i hvordan verden ser ud + børnene gennemlever mange forskellige følelser og lærer at tackle forskellige situationer, gennem figurerne i bogen

•Bøgerne har en opdragende effekt, da de ofte er bygget om om gode gamle dyder som god opførsel, venskab, ærlighed, hjælpsomhed.

•Gode fortællinger giver næring til legen, hvor sprog og fantasi videreudvikles og følelserne bearbejdes. Børnene skræmmes og beroliges og bearbejder det sammen.


Se mere om dialogisk læsning på bl.a. www.sprogpakken.dk(Tilbage)


Tlf.:60681215  lotte.salling@mail.dk 

CVR 30438744