Læsevejledning Cirkus Simsalabim

CIRKUS SIMSALABIM  (Lotte Salling/ Klematis)

Læsevejledning, med ideer til dialogisk læsning og aktiv deltagelse.

(Tilbage)


GENERELT:

Snak om forsiden og titlen. Bed børnene beskrive tegningen. Hvad tror de, at bogen handler om, ved de hvad et cirkus er, har de selv været i cirkus, kan de huske nogle af dyrene eller cirkusartisterne?

Snak om handlingen undervejs, hold pauser, støt, forklar og spørg til de ting der sker. Stil åbnende spørgsmål der lægger op til at formulere sætninger frem for ja- og nej-svar.

Lad børnene gætte med på de mest oplagte rimord i hvert vers, - sig evt. forlyden, for at hjælpe på vej. Lav gerne fagter, sjove lyde eller grimasser undervejs, for at gøre historien mere levende. Man kan f.eks. løfte sin hat som direktøren, vakle som jonglørerne, gispe som publikum, nikke og klappe som delfinen, puste sig op som Samson, svirpe med pisken efter dyrene, sprøjte med vand som elefanten, vise med hånden, hvordan kanonkongen flyver ud af kanonen osv.


FOKUSORD:

Vælg fokusord og skab forforståelse. Start med at snakke om /forklare udvalgte ord, inden oplæsningen, ord der har betydning for historien, så børnene bedre forstår indholdet (her f.eks. cirkus, direktør, artister). Snak om de andre ord, efterhånden som de dukker op i teksten, eller når bogen er færdig, efter hvad der føles mest naturligt.

Fokusord kan i denne bog f.eks. være:

Premiere, artister, jonglører, vakle, akrobat, balancere, dukke op, ivrig, besvær, puste sig op, ægte, gispe, sammenbidt mine, finale, begejstret.

Når der snakkes om de udvalgte ord og begreber, kan det hjælpe på forståelsen at understøtte med grimasser, fagter og bevægelse eller man kan snakke om ensartede og modsatte ord.


FOKUS-/SAMTALEEMNER (med spørgsmål der udfordrer børnene sprogligt og får dem til at formulere sætninger, fortælle, kommunikere og gøre sig overvejelser):

Cirkus: Er der andre dyr og mennesker, der kan arbejde i et cirkus? Kunne I godt tænke jer det? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan tror I, man kan komme til at arbejde i et cirkus? Hvad vil I så gerne være, og hvorfor? Hvordan og hvor meget tror I, man skal træne for at blive god nok?

Hvad ville I være mest bange for at gøre i et cirkus og hvorfor? Hvem synes I er de modigste i cirkus? Hvorfor er de modige?


FORSLAG TIL AKTIVITETER, i forbindelse med bogens emner:

Prøv de ting af, som de forskellige dyr og mennesker laver i cirkus, f.eks.:

Jonglér med bolde – alene eller to og to. Start med at kaste én bold, derefter to og måske tre.

Lav en forhindringsbane, hvor I skal gå på line (på snor eller pind på gulvet), hoppe igennem en ring eller lignende, kravle over og under noget osv.

Prøv at balancere på ét ben, stå på hovedet osv.

Kan I løfte tunge ting? Prøv at gøre det rigtigt, med ret ryg, ligesom Samson.

Ram noget med bind for øjnene, f.eks. skyd bolde i en spand, først mens I ser spanden og derefter med bind for øjnene, eller gå udenfor og gør det samme med pinde som skal ramme et bestemt mål.

Skriftsprogsaktiviteter: Tegn cirkusfigurer og skriv deres navne på. Lav ordkort eller en liste over de ting og dyr der er i et cirkus.


Find flere læsevejledninger og gratis downloads på www.lottesalling.dk


_____________________________________________________________________________________________________________

Tlf.:60681215  lotte.salling@mail.dk  CVR 30438744