I begyndelsen er sproget

I begyndelsen er sproget

Antologi om sprogudvikling


9 forfattere og sprogeksperter giver inspiration til at styrke børns sprogtilegnelse.


Fra bibliotekets lektørudtalelse:

"Denne antologi giver voksne, der på forskellig vis arbejder med børn, helt konkrete anvisninger på og ideer til, hvordan sproget styrkes... Efter hvert kapitel er der en række gode metodiske tips... Denne bogs force er, at den primært sætter fokus på sproglig indlæring og er rettet mod mindre børn... Den kan inspirere pædagoger og indskolingslærere til mere bevidst at sætte sproget på dagsordenen".


128 sider, 1. oplag, 2009. Forlaget Dafolo.


Redaktion & fotos: Lotte Salling


Bestil her