Ordforråd


DET BEDSTE RÅD DU KAN GIVE DIT BARN ER ORDFORRÅD !!

 

HUSK godnatlæsning, sang og fortælling

Læs, syng eller fortæl for barnet i mindst 20 minutter hver dag! Er det ikke muligt om aftenen, så find et andet tidspunkt. Det er en af de største sproggaver, børn kan få, og man kan ikke komme tidlig nok i gang. Højtlæsning kan suppleres med eller til dels erstattes af sanglege, sprogstimulerende spil eller andre aktiviteter med samtale.


Læg spørgsmål og samtale ind i læsningen

Stil spørgsmål og giv tid til svar. Tal om historien og tegningerne undervejs. Lad barnet gentage ord, små sætninger eller bogstavlyde, så både motivation, sprog og sprogforståelse styrkes.


Tal om og forklar ord

Find ord i oplæsningsbogen, der er nye eller spændende for barnet. Husk også tillægsord, udsagnsord, forholdsord osv.

Tal om ordene og kombinér oplevelser fra bogens verden med barnets egen verden.

Snak gerne om udvalgte ord, inden en ny bog læses, hvis ordene har betydning for forståelsen.


Brug tid på skriftsproget

Jo tidligere fornemmelse for sammenhæng mellem sprog og skrift, jo tidligere vil barnet selv begynde at læse og skrive.

Peg derfor ind imellem på ord, bogstaver og læseretning, når I læser. Lad også barnet ”legelæse” for jer og lege med skriften. Farvelæg bogstaver sammen, ”skriv” indkøbslister, breve til familien osv, i det omfang barnet gerne selv vil.


Gør oplæsningen levende

Prøv at gøre oplæsningen levende og varieret, giv bogens figurer forskellige stemmer og læg lyd til historien og tegningerne.

Ved godnatlæsning kan barnet falde til ro ved at læsningen bliver langsommere og stemmen roligere og til tider hviskende.


Vær i øjenhøjde

Vær i øjenhøjde og hav øjenkontakt! Sid sammen eller tæt på hinanden, så barnet kan se jeres mimik og mundbevægelser og opleve jeres nærvær, og så I selv bedre kan observere barnets signaler og følelser.


Skift bøgerne - og husk den nye litteratur

Jeres motivation smitter af på barnet, så vælg bøger, I selv kan lide. Varier ofte i valget af bøger og fortæl nye historier, så I selv bevarer entusiasmen. Brug især nyere litteratur så børnene møder det moderne sprog og aktuelle, nutidige emner.


Rettelser ødelægger motivationen

Irettesættelser og krav ødelægger motivationen. Vis anerkendelse ved barnets sproglige forsøg og gør det sjovt at lege med sproget. Sig ikke ”Prøv at sige..”, men gentag i stedet ord og sætninger korrekt, så barnet gradvist fanger den korrekte udtale og sætningsopbygning.


Sammenlign ikke med andre børn

Børn udvikler ikke sproget samtidig. Det afhænger af miljø, genetiske faktorer og personlige egenskaber og bør ikke presses frem. To treårige med stort og lille aktivt ordforråd kan godt komme på niveau senere, bare de bliver talt meget med og får læst højt.


Brug gerne rim og remser

Børns sproglige opmærksomhed skærpes ved oplæsning af rim og remser. Rytmen i remserne understøtter sprogets rytme og stavelser og gør det lettere at lære og huske ord. Børnene opfanger sproglydene og taler ofte automatisk med på rim og remser.


Fortæl også uden bøger

Tal om alt muligt i hverdagen, digt små historier, sæt barnets navne og familiens navne ind i fortællingerne, find på sjove figurer. Det personlige og hverdagskendte motiverer barnet, ligesom opdigtede fortællinger stimulerer barnets fantasi.


Sæt mimik og kropslige udtryk på ordene

Brug gerne fagter og bevægelse i samtale og oplæsning. Det hjælper barnet til at huske ord og forstå betydning og sammenhæng.


Tal så meget som muligt med barnet

Tal om stort og småt helt fra starten. Man kan ikke gå tidligt nok i gang. Peg og sæt ord på det I oplever sammen, da samtalen øger ordforråd og sprogforståelse. Ords bøjninger er ikke logiske. De skal høres hundredvis af gange, før de sidder fast. Brug sproget varieret, så barnet f.eks. hører verberne bøjet i forskellige tider.


Træn kommunikation og turtagning

Det er vigtigt, at børnene lærer balancegangen mellem at tale og lytte og at have respekt for andre i en dialog. At lære børnene begge dele fra en tidlig alder gør dem bedre rustede til at trives i både institution og skole og sammen med vennerne.


Gør hjemmet læsemotiverende

Indret hjemmet med bøger og blade i børnehøjde, plakater med tegninger og bogstaver,  læse- & spillehjørner m.m., så barnet inviteres til at bruge disse ting og dermed oplever at læsning er en naturlig og vigtig del af hverdagen.


Ud med sutten

Lad ikke sutten sidde for længe eller for meget. Den blokerer for den vigtige træning af sproglyde og den tidlige leg med ordene.


Digitale medier stjæler nærværet og sproget

Vær opmærksom på eget forbrug af f.eks. Smartphones og Facebook-aktiviteter, da opmærksomheden ryger fra barnet.

Små børn skades på både sprog og selvtillid, når vi voksne giver dem mindre nærvær, øjenkontakt og kommunikation.

 

Få gode ideer med hjem

Spørg barnets pædagoger eller dagplejer til gode råd om læsning. Få ideer til bogtitler og sanglege, som I kan snakke videre om eller synge sammen derhjemme, så ord og vendinger sætter sig bedre fast.

Gå også på biblioteket og få hjælp fra bibliotekarerne til alderssvarende bøger, sangbøger, sprogstimulerende spil osv.


Hvis barnet stammer

Der kan være masser af grunde til, at et barn stammer. 5% af alle børn mellem 2 og 5 år stammer i en periode, men hos langt de fleste holder det op efter 1-2 år. Hvis barnet virker frustreret, eller dets stammen fortsætter, så tal med en talepædagog.

Giv barnet tid til at udtrykke sig, uden at rette eller afbryde. Fokuser på indhold og budskab i stedet for udtale. Vær ikke bange for at tale med barnet om dets stammen. Sæt ord på barnets følelser, hvis barnet tydeligvis er ked af ikke at kunne formulere sig.