Tematisk sprogarbejde

Tematisk sprogarbejde

(Tilbage)


Dropbox-link til eksempler fra kursus HER


FORMÅL med temaarbejdet:

At give forståelse for over-og underbegreber. At give børnene mulighed for en mere dybdegående, varieret og inspirerende læring, hvor der gives plads til alle børns intelligenser, interesser og behov.

Der arbejdes på tværs af (læreplans) temaer, hvorigennem sprog og viden udvides.

Teori såvel som praksis inddrages i varierede aktiviteter med intellektuelle, følelsesmæssige, sproglige og sansemotoriske udfordringer, præget af både leg, alvor, humor, tænksomhed og kreativitet.

Det flerdimensionelle og sanselige hjælper til at kæde tingene sammen og forstå genstande, ord og begreber bedre.


INDHOLD:

Introduktion, bøger / oplæsning / fortælling til det udvalgte tema

Nedskrivning /udarbejdelse af lister og oversigter over emner og rekvisitter i relation til det udvalgte tema

Indkøb/ lån / udarbejdelse af diverse konkreter & rekvisitter

Relaterede udflugter/ dramaprojekter/ debatter/ remser/ sanglege mm

Udarbejdelse af færdige resultater til fremvisning (plancher / ”kunstværker” / teaterstykker / sange /


Eksempel: Vikinger :


1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)

skrive / ”legeskrive” lister m.m, fortælle for de andre, udfordre sig selv i arbejdet med underemner.


2) Sociale kompetencer

samarbejde om forskellige opgaver, færdiggøre udstilling mm sammen, lege vikingemarked


3) Sprog

Synge / opfinde egne vikingesange, afprøve /opfinde egne remser og fagtelege, træning af skriftsprog via ordkort, plancher, købmandsskilte


4) Krop og bevægelse

lege forskellige vikingelege, afprøve vikingtidens arbejdsformer og fysisk mere krævende lege


5) Naturen og naturfænomener

lave bål og afprøve vikinge-madlavning, prøve at sejle (eller tage til vandet og sende egne ”vikingebåde” ud)


6) Kulturelle udtryksformer og værdier

tage på biblioteket efter bøger om vikingetiden, tage på udflugt til vikingecenter/-museum, tegne vikingeskibe, kreere vikingetøj


Andre emner:

VenskabTransportmidler Musik 

Vejret  Familien  Kroppen   Havet 

Himmelrummet Dyr   Trolde / hekse / sagn      mm.


F.eks. vælges temaet SKOV. I processen kan man:


- Læse bøger om emnet

- Finde ”konkreter”, der har relation til skov

- Besøge skoven

- Indsamle ting og lave temakasser

- Tegne og male

- Synge sange og bruge remser og fagtelege

- Spille spil

- Lave rollelege og drama


På Socialministeriets Sprogpakken.dk findes ideer til struktureret tematisk sprogarbejde, samt forskellige ideer og anbefalinger til at arbejde med:

Talesproglige kompetencer: Ordforråd, Narrative færdigheder, Sproglig kompleksitet, Kommunikative færdigheder

+

Læse- og skriveforudsætninger: Lydlig opmærksomhed (bogstavernes lyd, rim og stavelser), Bogstavkendskab (deres udseende og navne), Ord, Skriftsproglige koncepter.


En "Snakkepakke" kan indeholde flere af Sprogpakkens læringsområder bl.a. netop det tematiske sprogarbejde, dialogisk læsning, og samtaler i hverdagen, samtidig med at der fokuseres ekstra meget på barnets kropslige og musiske udtryk.


(www.snakkepakker.dk)

(Tilbage)
Tlf.:60681215  lotte.salling@mail.dk 

CVR 30438744