Foredrag / Direkte booking

Booking af foredrag / oplæsninsarrangementer:

mail: salling.lotte@gmail.com  / tlf: 60681215

 

PRISEKSEMPLER, arrangementer, 2024:


Foredrag / projektforløb  

(dagtimer indtil 17.00):

1-4 timer med oplæg, debat, workshops: fra 9.000-12.000 kr., afhængig af arrangement, varighed og deltagerantal.

OBS: Der tillægges kørselsudgifter fra Århus


Weekendtillæg + tillæg hverdage efter kl. 17 : 1.000 kr.


Oplæsningsbesøg / sprogprojekt:

1-2 timer: Fra 7.000 - 10.000 kr. + transport

Pris er afhængig af bl.a. varighed, sted og deltagerantal.


Ønsker til arrangementer og foredrag modtages

Eksempler på foredrag / motivationsoplæg:


Stimulér børns sprog og robusthed via legende

aktiviteter, med fokus på krop og følelser:

Kropslige og sanselige aktiviteter, som bl.a. massage og yoga i "børnehøjde", er metoder der hjælper børnene til større ro og robusthed, samt øget social opmærksomhed og bevidsthed om egen krop, følelser og behov.


Små fortællinger og historier kan i kombination hermed træne børnene i deres fokuserede opmærksomhed og gøre de kropslige aktiviteter sjove og meningsfulde.Samtidig er aktiviteterne og efterfølgende samtaler omkring krop og følelser, inkluderende og fremmende for fællesskabet.


Sprog og sansemotorik i teori og praksis:

Jo mere sansemotorik og legende afprøvning i sprogprocessen, jo stærkere kan barnet blive i sine sproglige, sociale og motoriske aktiviteter, med stor betydning for både den generelle læring og barnets fysiske og psykiske velbefindende.

Deltagerne får i dette oplæg konkrete ideer til og indblik i hvordan krop, sanser og rytmik naturligt kan inddrages i oplæsning, remselege og sprogaktiviteter, til glæde for både det enkelte barn og hele gruppen.


Leg og spring sproget frem, med remser, musik og rytmik:

Når vi flytter fokus væk fra sproget og over på noget som er universelt for alle mennesker og kulturer, nemlig rytmikken, legen og latteren, kan vi øge børns sproglige færdigheder, motivere mere bredt og samtidig vende daglige nederlag til sejrsoplevelser for en lang række børn.

I dette oplæg gives, via teori og praksis, en række eksempler på, hvordan vi i med remser, sanglege og oplæsning kan inddrage krop, fagter, rytmik, musik og sansemotorik til at styrke sprog og selvværd. Ideerne er simple ændringer, der skærper børnenes koncentration, glæde og indlæringslyst, samtidig med at de har stor betydning for den voksnes egen motivation.

Læsning med glæde, leg og aktiv deltagelse:

Inspirationsforedrag (eller temadag) for pædagoger, lærere eller forældre om hvordan børn motiveres bedst muligt sprogligt og skriftligt via remser, alfabetleg og inddragende læseaktiviteter. Igennem teori og praksis gives eksempler på, hvordan vi, med simple ændringer i oplæsning og sprogaktiviteter, kan give børn et langt stærkere sprog og samtidig skabe større motivation og glæde. Ideerne kobles på konkrete eksempler, som vi kigger på og til dels afprøver i praksis, så de kan tages med og bruges med børnene efterfølgende.


Eksempler på oplæsningsbesøg - for børnegrupper


Oplæsning & sproglege med rim og remser:

Oplæsningsarrangement hvor børnene inddrages aktivt i sprog-, rim-, rytme- og bogstavlege. Primært til institutioner, skoler og biblioteker.


Historier om trolde og jætter inkl. bøger

Få en håndfuld bøger, bl.a. Trolderim og Jætternes kamp, sammen med et oplæsningsarrangement om trolde, hekse mm