Foredrag/Booking

Kontakt + Booking af arrangementer:

mail: salling.lotte@gmail.com  / tlf: 60681215


 

PRISEKSEMPLER, arrangementer, 2023:


Foredrag / projektforløb  

(dagtimer indtil 17.00):

1-4 timer med oplæg, debat, workshops: fra 9.000-12.000 kr., afhængig af arrangement, varighed og deltagerantal.

Prisen er excl. transport

Weekend-/aftentillæg (efter kl. 17): 1.000 kr.


Oplæsningsbesøg / sprogprojekt:

1-2 timer: Fra 7.000 - 10.000 kr.

afhængig af indhold, sted og deltagerantal.


Der tillægges kørselsudgifter fra Århus.


Ønsker til arrangementer og foredrag modtages

Eksempler på foredrag og arrangementer (for børn eller voksne):


Stimulér børns sprog og robusthed via legende

aktiviteter, med fokus på krop og følelser:

Kropslige og sanselige aktiviteter, som bl.a. massage og yoga i "børnehøjde", er metoder der hjælper børnene til større ro og robusthed, samt øget social opmærksomhed og bevidsthed om egen krop, følelser og behov.


Små fortællinger og historier kan i kombination hermed træne børnene i deres fokuserede opmærksomhed og gøre de kropslige aktiviteter sjove og meningsfulde.Samtidig er aktiviteterne og efterfølgende samtaler omkring krop og følelser, inkluderende og fremmende for fællesskabet.


Sprog og sansemotorik i teori og praksis:

Jo mere sansemotorik i sprogprocessen, jo stærkere kan barnet blive i sine sproglige, sociale og motoriske aktiviteter, med stor betydning for både den generelle indlæring og barnets fysiske og psykiske velbefindende.

Deltagerne får i dette oplæg konkrete ideer til og indblik i hvordan krop og sanser naturligt kan inddrages i oplæsning og sprogaktiviteter, til glæde for både det enkelte barn og hele gruppen.


Leg og spring sproget frem, med musik og rytmik:

Når vi flytter fokus væk fra sproget og over på noget som er universelt for alle mennesker og kulturer, nemlig rytmikken, legen og latteren, kan vi øge børns sproglige færdigheder, motivere mere bredt og samtidig vende daglige nederlag til sejrsoplevelser for en lang række børn.

I dette oplæg gives, via teori og praksis, en række eksempler på, hvordan vi i sprogaktiviteter og oplæsning kan inddrage krop, fagter, rytmik, musik og sansemotorik til at styrke sprog og selvværd. Ideerne er simple ændringer, der skærper børnenes koncentration, glæde og indlæringslyst, samtidig med at de har stor betydning for den voksnes egen motivation.


Dialogisk læsning og aktiv deltagelse i sprogaktiviteterne:

Inspirationsforedrag (eller temadag) for pædagoger, lærere eller forældre om hvordan børn motiveres bedst muligt sprogligt og skriftligt, samtidig med at legen og lærelysten bevares. Der fokuseres på bl.a.dialogisk læsning og aktiv deltagelse i sprogprocessen. Et oplæg kan eksempelvis se således ud: Igennem teori og praksis gives eksempler på, hvordan vi, med simple ændringer i oplæsning og sprogaktiviteter, kan give børn et langt stærkere sprog og samtidig skabe større motivation og glæde i sprogprocessen. Principperne i den dialogiske læsning præsenteres, og ideerne kobles på konkrete eksempler, som vi diskuterer og afprøver i praksis, så de kan tages med og bruges med børnene efterfølgende.

Oplæsning & sproglege med rim og remser:

Oplæsningsarrangement hvor børnene inddrages aktivt i sprog-, rim-, rytme- og bogstavlege. Primært til institutioner, skoler og biblioteker.


Fokus på engelsk og bevægelse i indskolingen:

Aktiviteter med sjove remser på dansk og engelsk, i kombination med musik, leg og bevægelse.


Historier om trolde og jætter inkl. bøger

Få en håndfuld bøger, bl.a. Trolderim og Jætternes kamp, sammen med et oplæsningsarrangement om trolde, hekse, jætter og dværge.


Supervision og coaching:

Projektforløb af en eller flere dages varighed på selve institutionen. Evt. flere besøg fordelt over en ønsket periode. Besøget/besøgene kan bl.a. inkludere: Oplæg for pædagoggruppen, sprogforløb med børnene, afprøvning af metoder med supervision og feedback på alle stuerne, inddragelse af forældrene m.m..

Kurset kan arrangeres uden indsættelse af ekstra personale.

Gratis ”LytteLur”: 

Få en rumtur til stjernerne. Tryk HER og luk øjnene og lyt

Tjek også disse hjemmesider for masser af gode sprogaktiviteter til børn: www.sprogogleg.dk  www.bubbleminds.dk  www.legoglektie.dk